Neejs

Aöpening

Aöpening

Op zondág 11 november gaon we aope um 11 aor en we gaor door wies 21:00 aor. We hebbe d'r zin i. Ge ziët van hárte welkom ma verwachte ok vul minse dus vól is vól......